Thời Sự 247 Với Đỗ Dzũng | 28/06/2020 | SETTV www.setchannel.television

Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài Saigon Leisure Tv (SET) phát track trực tiếp trên các hệ thống sau:
Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền Nam California
Đài SET 2 phát trên băng tầng 16.11 – Miền Bắc California, San Jose và 27.2 – Tại Houston, Texas.
Ngoài ra chương trình còn có mặt trên tất cả các thiết bị IPhone, Ipad, Android, Roku TV, Amazon Fireplace TV. Và đặt biệt có trên Samsung Sensible TV Apps với ứng dụng tên: SET GROUP TV”
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc về đài SET tại địa chỉ information@setchannel.television hoặc qua số telephone (714) 266-3666

Tackle:
10531 Backyard Grove Blvd, Suite 200
Backyard Grove, CA 92843
Tel: 714-266-3666
E mail: information@setchannel.television
Web site: www.setchannel.television

INTERNATIONAL HOME SHOPPING
9822 Bolsa Avenue, Suite D
Westminster, CA 92683

source